Для акціонерів

12.03.2019

Скликання річних загальних зборів акціонерів

Скликання річних загальних зборів акціонерів (PDF завантажити) Кваліфікований електронно-цифровий підпис
05.12.2018

Публічна безвідклична допомога

Публічна безвідклична допомога (PDF завантажити)
06.11.2018

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (PDF завантажити)
12.07.2018

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Відомості про зміну власників акцій, яким належить10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (.doc Завантажити)
20.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів 2017

Річна інформація емітента цінних паперів 2017 (.doc Завантажити)
13.04.2018

Доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ! Приватне акціонерне товариство «Деражнянський молочний завод» повідомляє про доповнення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, (надрукованого у № 54 «Відомості Національної комісії з цінних […]
20.03.2018

Скликання чергових загальних зборів акціонерів

Проект порядку денного: Про обрання лічильної комісії. Про обрання керівних органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2017 […]
22.09.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (.doc Завантажити)
22.09.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (.doc Завантажити)
06.09.2017

Cкликання позачергових зборів акціонерів

Проект порядку денного: Обрання лічильної комісії . Обрання керівних органів  зборів. Отримання кредиту в формі овердрафту в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ […]