Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства