Для акціонерів

20.04.2018

Річна інформація емітента цінних паперів 2017

Річна інформація емітента цінних паперів 2017 (.doc Завантажити)
13.04.2018

Доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ! Приватне акціонерне товариство «Деражнянський молочний завод» повідомляє про доповнення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, (надрукованого у № 54 «Відомості Національної комісії з цінних […]
20.03.2018

Скликання чергових загальних зборів акціонерів

Проект порядку денного: Про обрання лічильної комісії. Про обрання керівних органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2017 […]
22.09.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (.doc Завантажити)
22.09.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (.doc Завантажити)
06.09.2017

Cкликання позачергових зборів акціонерів

Проект порядку денного: Обрання лічильної комісії . Обрання керівних органів  зборів. Отримання кредиту в формі овердрафту в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ […]
24.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів 2016

Річна інформація емітента цінних паперів 2016 (.doc Завантажити)
20.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (.doc Завантажити)
23.03.2017

Скликання чергових загальних зборів акціонерів

Проект порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії, керівних органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2016 рік. 3. Звіт Наглядової ради. 4. Звіт і висновки ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік, звітів наглядової ради і ревізора. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за результатами діяльності за 2016 рік. 7. Припинення повноважень та обрання нового складу наглядової ради товариства. 8. Припинення повноважень […]
15.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів 2015

Річна інформація емітента цінних паперів 2015 (.doc Завантажити)