Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій