Для акціонерів

20.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (.doc Завантажити)
23.03.2017

Скликання чергових загальних зборів акціонерів

Проект порядку денного: 1. Про обрання лічильної комісії, керівних органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2016 рік. 3. Звіт Наглядової ради. 4. Звіт і висновки ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік, звітів наглядової ради і ревізора. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за результатами діяльності за 2016 рік. 7. Припинення повноважень та обрання нового складу наглядової ради товариства. 8. Припинення повноважень […]
15.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів 2015

Річна інформація емітента цінних паперів 2015 (.doc Завантажити)
06.04.2016

Скликання чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Деражнянський молочний завод» повідомляє про скликання чергових загальних зборівакціонерів, що відбудуться 27 квітня 2016 року об 11.00 год. за місцезнаходженням товариства: Україна, Хмельницька область, […]
04.05.2015

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (.doc Завантажити)
25.04.2015

Річна інформація емітента цінних паперів 2014

Річна інформація емітента цінних паперів 2014 (.doc Завантажити)

29.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (.doc Завантажити)
28.04.2014

Річна інформація емітента цінних паперів 2013

Річна інформація емітента цінних паперів 2013 (.doc Завантажити)
19.04.2013

Річна інформація емітента цінних паперів 2012

Річна інформація емітента цінних паперів 2012 (.doc Завантажити)