Інформація для акціонерів

Доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів

13.04.2018

Доповнення до порядку денного загальних зборів акціонерів

Скликання чергових загальних зборів акціонерів

20.03.2018

Приватне акціонерне товариство «Деражнянський молочний завод» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 27 квітня 2018 року об 11.00 год. за місцезнаходженням товариства: Україна, Хмельницька область, м. Деражня, вул. Б.Олійника, 7, зал засідань. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 23 квітня 2018 року. Реєстрація акціонерів з 10.00 год. до 10.45год. в день і за місцем проведення зборів.